“Хан Богд Кашимер” ХХК-ний шилжин явах, цомын төлөөх сагсан болон гар бөмбөгийн аврага шалгаруулах тэмцээн 2017 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

“Хан Богд Кашимер” ХХК-ний шилжин явах, цомын төлөөх сагсан болон гар бөмбөгийн аврага шалгаруулах тэмцээн 2017 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа.