Aзийн хөгжлийн банкны төсөл

Азийн хөгжлийн банкны Азийг хариуцсан захиралууд манай компаний үйлдвэртэй ирж танилцсан бөгөөд “Хаан ширхэгт” төсөлийг хэрэгжүүлэхэд амжилт хүсэв.