Бидний амжилтууд

2009 онд Монгол Улсын Засгийн газар, МҮХАҮТ-тай хамтран шалгаруулсан "ТОР-100 Аж ахуй нэгж", Татварын Ерөнхий газрын "Найдвартай татвар төлөгч" байгууллага

2010 онд Монгол Улсын засгийн газрын болон МХАҮТ-ын хамтран шалгаруулсан "Монгол Улсын шилдэг үйлдвэр", Монгол улсын засгийн газар болон МХАҮТ-ын хамтран шалгаруулсан "ТОР-150 аж ахуй нэгж", БЗД-ийн Тамгын газраас "Тэргүүний татвар төлөгч хамт олон" өргөмжлөл, МҮХАҮТ-ын "Шилдэг жижиг дунд бизнес эрхлэгч-Enterpreneur"

2011 онд Монгол Улсын засгийн газрын болон МХАҮТ-ын хамтран шалгаруулсан "ТОР-150 аж ахуй нэгж", МҮХАҮТ-ын "Оны онцлох аж ахуй нэгж" МХАҮТ-ын "Шилдэг жижиг дунд бизнес эрхлэгч-Enterpreneur", Татварын ерөнхий газрын "Найдвартай татвар төлөгч" байгууллага

2012 онд Монгол Улсын засгийн газрын болон МХАҮТ-ын хамтран шалгаруулсан "ТОР-150 аж ахуй нэгж", МҮХАҮТ-ын "Оны онцлох аж ахуй нэгж" МХАҮТ-ын "Шилдэг жижиг дунд бизнес эрхлэгч-Enterpreneur", Баянзүрх дүүргийн "Шилдэг татвар төлөгч аж ахуй нэгж"

 

2013 онд Монгол Улсын засгийн газар болон МХАҮТ-ын хамтран шалгаруулсан "ТОР-150 аж ахуй нэгж", МХАҮТ-ын "Оны онцлох аж ахуй нэгж", МХАҮТ-ын "Шилдэг жижиг дунд бизнес эрхлэгч-Enterpreneur"

 

2014 онд Монгол Улсын засгийн газар болон МХАҮТ-ын хамтран шалгаруулсан "ТОР-150 аж ахуй нэгж", МХАҮТ-ын "Оны онцлох аж ахуй нэгж", МХАҮТ-ын "Шилдэг жижиг дунд бизнес эрхлэгч-Enterpreneur"

 

2015 онд Монгол Улсын засгийн газар болон МХАҮТ-ын хамтран шалгаруулсан "ТОР-150 аж ахуй нэгж", МХАҮТ-ын "Оны онцлох аж ахуй нэгж", МХАҮТ-ын "Шилдэг жижиг дунд бизнес эрхлэгч-Enterpreneur"