Эрхэм зорилго

Бид өөрчлөлт шинэчлэлтэд цаг ямагт бусдаас түрүүнд алхаж, хэрэглэгчдийнхээ сэтгэл ханамжийг дээдлэн, шинэ үнэ цэнийг бий болгон, нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулдаг Монгол Улсын ноос ноолуурын салбарын тэргүүлэгч компани байхыг зорино.